Kalendarz pyleń

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Legenda:
Stężenie
niskie
średnie
wysokie
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
leszczyna
olsza
brzoza
topola
dąb
trawy
babka
szczaw
pokrzywa
komosa
bylica
ambrozja
Cladosporium
Alternaria
Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja lipiec 2019