Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = leszczyna
  • = olsza
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 29 - 03 grudzień 2023

Powietrze atmosferyczne jest wolne od pyłku roślin i spor grzybowych. Obecnie narażeni jesteśmy głównie na alergeny wewnątrzdomowe. Do początku pylenia leszczyny pozostało ok. 45-80 dni (w 2023 roku pylenie leszczyny ropoczęło się już w pierwszych dniach stycznia).

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 29 listopad 2023 r.