Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • trawy
  • = pokrzywa
  • bylica
  • = nawłoć
  • = ambrozja
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 30 - 03 październik 2022

Stężenie pyłku ambrozji i bylicy nie przekroczy już wartości bardzo niskich - bez zagrożenia dla alergików. Wzrasta ekspozycja na alergeny wewnątrzdomowe; alergeny roztoczy kurzu domowego, alergeny zwierząt i zarodników grzybów wewnątrzdomowych (pleśni).

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 30 wrzesień 2022 r.