Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = trawy
  • = szczaw
  • pokrzywa
  • = babka
  • = komosa
  • = bylica
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 30 - 04 lipiec 2022

Szczytowy okres pylenia traw oraz zarodnikowania grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium.

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 30 czerwiec 2022 r.