Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = leszczyna
  • = olsza
  • = cis
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 27 - 28 styczeń 2023

Leszczyny i olchy rozpoczęły już pylenie. Ochłodzenie i opady ograniczają uwalnianie ziaren pyłku z kwiatostnów. Sytuacja aerobiologiczna jest bardzo dynamiczna. Odwiedzajcie nas regularnie.

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 27 styczeń 2023 r.