Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

 • leszczyna
 • olsza
 • cis
 • topola
  • wiąz
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
  Legenda:
  Stężenie
  brak
  bardzo niskie
  niskie
  średnie
  wysokie
  bardzo wysokie
  Tendencja zmian
  koniec sezonu ×
  spadek
  silny spadek
  bez zmian =
  wzrost
  silny wzrost

  Alert alergiczny: 27 - 28 luty 2021

  Gwałtowny wzrost stężenia pyłku leszczyny i olszy na przeważającym obszarze kraju.

  Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 27 luty 2021 r.