Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = trawy
  • = pokrzywa
  • = komosa
  • bylica
  • = nawłoć
  • = ambrozja
  • Alternaria
  • Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 28 - 01 październik 2020

W powietrzu w dalszym ciągu dominują spory grzybowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Na przeważającym obszarze kraju ich stężenie waha się w zakresie wartości średnich i wysokich. Koncentracja pyłku ambrozji spodziewana jest na poziomie wartości niskich, a w regionach północnych - bardzo niskich. Pyłek pokrzywy obecny jest w stężeniu nieprzekraczającym poziomu niskiego, podobnie pyłek traw. Stężenie pyłku komosy, bylicy i nawłoci będzie bardzo niskie na przeważającym obszarze kraju.

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 28 wrzesień 2020 r.