Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • = bylica
  • = ambrozja
  • = Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 25 - 30 październik 2021

W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku ambrozji i bylicy oraz zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium (stężenia średnie do wysokich) i Alternaria (stężenie niskie).

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 25 październik 2021 r.