Aktualna prognoza pylenia

Wybierz region, dla którego chcesz poznać stężenie pylenia poszczególnych alergenów.

Aktualnie pyli

  • sosna
  • = trawy
  • szczaw
  • = pokrzywa
  • = babka
  • Alternaria
  • = Cladosporium
Legenda:
Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie
Tendencja zmian
koniec sezonu ×
spadek
silny spadek
bez zmian =
wzrost
silny wzrost

Alert alergiczny: 05 - 06 czerwiec 2023

UWAGA - WYSOKIE / BARDZO WYSOKIE stężenie pyłku traw.

Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja 05 czerwiec 2023 r.